Blog

10
11
10 Kasım (Saygı ve Özlemle Anıyoruz)
 • Admin
 • 4571 Görüntülenme
 • 0 Yorum
 • Anma
29
10
29 Ekim Cumhuriyet Bayramımız Kutlu Olsun
 • Admin
 • 4433 Görüntülenme
 • 0 Yorum
 • Tebrik
31
12
Yeni Yılınız Kutlu Olsun (2014)
 • Admin
 • 2983 Görüntülenme
 • 0 Yorum
 • Tebrik

2013 yılı acılarımızla, sevinçlerimizle geride kaldı. 2014 daha fazla umut, daha fazla sevinç, daha fazla mutluluk getirsin. Yaşamınızda güzel yıllar, mutlu yarınlar, gerçek dostluklar hep sizinle olsun. Yeni yılın size ve tüm sevdiklerinize sağlık, mutluluk, neşe, başarı, bereket, sevgi ve huzur getirmesini dileriz.

Mutlu Yıllar...

17
12

6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu (TTK), 01 Ocak 2014 tarihinden geçerli olmak üzere ticari belgelerde bir takım değişiklikler yapılmıştır.

TTK'nin 39 uncu maddesinin ikinci fıkrasında,

Tescil edilen ticaret unvanı, ticari işletmenin görülebilecek bir yerine okunaklı bir şekilde yazılır.Tacirin işletmesiyle ilgili olarak düzenlediği ticari mektuplarda ve ticari defterlere yapılan kayıtların dayandığı belgelerde tacirin sicil numarası, ticaret unvanı, işletmesinin merkezi ile tacir internet sitesi oluşturma yükümlülüğüne tabi ise tescil edilen internet sitesinin adresi de gösterilir.

Tüm bu bilgiler şirketin internet sitesinde de yayımlanır. Bu sitede ayrıca, anonim şirketlerde yönetim kurulu başkan ve üyelerinin adları ve soyadları ile taahhüt edilen ve ödenen sermaye miktarı, limited şirketlerde müdürlerin adları ve soyadları ile taahhüt edilen ve ödenen sermaye miktarı, sermayesi paylara bölünmüş komandit şirketlerde yöneticilerin adları ve soyadları ile taahhüt edilen ve ödenen sermaye miktarı yayımlanır. hükmü yer almaktadır.

Diğer taraftan aynı Kanunun 1534 üncü maddesinin beşinci fıkrasında ise yukarıda değinilen düzenlemenin 01 Ocak 2014 tarihinde yürürlüğe gireceği belirtilmiştir.

Yukarıda ki madde metnine göre Fatura ve benzeri belgelerde VUK ne göre zorunlu bilgilere ek olarak;

1) İnternet Sitesi Kurma Mecburiyetinde OLMAYANLARIN Fatura ve Fatura Yerine Geçen Belgelerinde Gösterilmesi Gereken Bilgiler:
A) Ticaret Siciline Kayıtlı olan tacirler;
 • Ticaret Sicil Numarası,
 • Ticaret Unvanı,
 • İşletmenin Merkez Adresi.
B) Esnaf Siciline Kayıtlı olan tacirler;
 • Esnaf Sicil Numarası,
 • Ticaret Unvanı,
 • İşletmenin Merkez Adresi.

Bilindiği üzere TTK'nun 39. maddesi "TACİR SİCİL NUMARASINA" Vurgusu yapmıştır. Bu nedenle Esnaf odasına kayıtlı olan kişilerde tacir sayıldığından Serbest Meslek Erbabı dışındaki tüm mükellefler , Ticaret siciline kayıtlı olanlar gibi Faturaların, perakende satış vesikalarının (perakende satış fişleri, makineli kasaların kayıt ruloları, giriş ve yolcu taşıma biletleri), gider pusulalarının, müstahsil makbuzların, ücret bordroları, banka dekontları, tahsilat veya tediye makbuzlarında da yukarıdaki bilgiler yer alacaktır.

2) İnternet Sitesi Kurma Mecburiyetinde OLANLARIN Fatura ve Fatura Yerine Geçen Belgelerinde Gösterilmesi Gereken Bilgiler : (Bağımsız Denetime Tabi Olanlar İnternet Sitesi Kurmak Zorundadır.)
 • Ticaret Sicil Numarası,
 • Ticaret Unvanı,
 • İşletmenin Merkez Adresi.
 • Tescil Edilmiş İnternet Sitesi Adresi.
3) İnternet Sitesi Kurmak Zorunda Olanlar İçin İnternet Sitesinde Yayınlanması Gereken Bilgiler:
 • Ticaret Sicil Numarası,
 • Ticaret Unvanı,
 • İşletmenin Merkez Adresi.
 • Tescil Edilmiş İnternet Sitesi Adresi.
 • ANONİM ŞİRKETLERDE ( Yönetim kurulu başkan ve üyelerinin adları ve soyadları, taahhüt edilen ve ödenen sermaye miktarı)
 • LİMİTED ŞİRKETLERDE (Müdürlerin adları ve soyadları, taahhüt edilen ve ödenen sermaye miktarı)
 • ESHAMLI KOMANDİT ŞİRKETLERDE (Yöneticilerin adları ve soyadları, taahhüt edilen ve ödenen sermaye miktarı)
4) MERSİS NUMARASI UYGULAMASI :

Diğer taraftan ,Ticaret Sicili Yönetmeliği'nin ilgili maddesine göre;

Ticaret sicili müdürlüklerince kendilerine MERSİS numarası verilen tacirler, ticaret sicili numarası yerine bu numarayı, verilmeyenler de ticaret sicili numaralarını ticari mektuplarda ve ticari defterlere yapılan kayıtların dayandığı belgelerde göstereceklerdir.

Buna göre, internet sitesi oluşturma yükümlülüğü olmayan gerçek ve tüzel kişi tacirlerin, işletmeleriyle ilgili olarak düzenledikleri ticari mektuplarda ve ticari defterlere yapılan kayıtların dayanağını oluşturan belgelerde, MERSİS numarası olanlar bu numara, olmayanlar ticaret sicili numarası, ticaret unvanı ve ticari işletmenin merkezi bilgilerine yer vermeleri gerekmektedir.

Tüm Tacirler (Esnaflar dahil) tarafından düzenlenen faturaların, perakende satış vesikalarının (perakende satış fişleri, makineli kasaların kayıt ruloları, giriş ve yolcu taşıma biletleri), gider pusulalarının, müstahsil makbuzların, ücret bordroları, banka dekontları, tahsilat veya tediye makbuzlarında da yukarıdaki bilgiler yer alacaktır.

01 Ocak 2014 tarihi öncesinde bastırılan belgelerin bu tarih sonrasında da kullanılması halinde, bu belgelerde de anılan bilgilerin gösterilmesini bilgileri içerecek şekilde hazırlanan kaşelerin bu belgelere vurulması veya basılı sticker yapıştırılabilir.

Yazar kasalardan alınan perakende satış fişlerinde madde kapsamındaki bilgilere yer verilmesini teminen gerekli program değişikliklerini yaptırmaları veya program değişikliğine gidilinceye kadar bilgileri içerecek kaşeyi fişlerin önüne veya arkasına vurabilirler.

5) SERBEST MESLEK ERBAPLARI :

Serbest Meslek Erbapları Tacir olmadıkları için düzenledikleri Serbest Meslek Makbuzlarına TTK 39/2. madde hükmü uygulanmaz. VUK hükümleri uygulanmasına devam olunur. Başka bir ifade ile Serbest meslek mensuplarının , meslek odası numarası yazılmayacaktır.

 • Ender Mağazaları
 • ARC Mağazaları
 • Picasso AVM
 • Morven
 • İpekyolu Optik Saat