Blog

20
7
Ticari İletişim ve Ticari Elektronik İletiler Hakkındaki Yönetmelik Resmi Gazetede Yayınlanarak Yürürlüğe Girdi
 • Admin
 • 4190 Görüntülenme
 • 0 Yorum
 • Kanun Değişikliği , Nebim V3 , Nebim Winner

Ticari iletişim ve Ticari Elektronik İletiler hakkındaki yeni yönetmelik 15 Temmuz 2015 tarihinde 29417 sayılı remi gazetede yayınlanarak yürürlüğe girdi. Eğer siz de müşterilerinize telefon, çağrı merkezleri, faks, elektronik posta, kısa mesaj hizmeti (SMS) gibi araçlar kullanarak elektronik ortamda ticari amaçlı toplu reklam ve duyuru bilgilendirmeleri yapıyorsanız, bilmeniz gereken önemli hususlar ve kullandığınız Nebim yazılımında gerçekleştirdiğimiz düzenlemeler aşağıda özetlenmiştir:

 • Nebim V3 ve Nebim Winner'dan yeni izinli pazarlama gereksinimlerine uygun olarak toplu SMS gönderilebilmesi için Nebim ve Turatel'in geliştirdikleri entegrasyon
 • Ticari İletişim ve Ticari Elektronik İletiler Hakkındaki Yönetmelik hakkında bilmeniz gereken detaylar
1. Nebim V3 ve Nebim Winner'da yeni izinli pazarlama gereksinimlerine uygun olarak toplu SMS gönderilebilmesi için Nebim ve Turatel'in geliştirdikleri entegrasyon

15 Temmuz 2015 tarihinde 29417 sayılı resmi gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Ticari İletişim ve Ticari Elektronik İletiler Hakkındaki Yönetmek kapsamında gerekli değişiklikler Nebim V3 ve Nebim Winner'da düzenlenmiştir.

Nebim ve Turatel Entegrasyonu: Nebim, Turatel ile gerçekleştirdiği yeni iş ortaklığı sayesinde, kullanıcılarına yeni Elektronik Ticaret Kanunu (ETK) kapsamındaki izinli pazarlama gereksinimlerini karşılayabilecekleri kapsamlı bir çözüm sunuyor. Nebim ve Turatel'in geliştirdikleri bu entegrasyon sayesinde Nebim V3 ve Nebim Winner kullanıcıları, yazılımlarındaki CRM verisinde yer alan telefon numaralarına, kullandıkları Nebim programının arayüzünü kullanarak, direk programın içerisinden, yeni izinli pazarlama gereksinimlerine uygun bir şekilde toplu SMS gönderebiliyorlar. Geliştirilen bu entegrasyon, Turkcell, Vodafone ve Avea GSM operatörlerini destekliyor. Ayrıca, Nebim veritabanlarındaki müşteri opt-in (onay verilmesi) ve opt-out (onayın kaldırılması) onay değişikliklerinin, Turatel'in izinli pazarlama çözümü ile senkronizasyonu sağlandı. Bu çözümde, Turatel'in sunduğu dört haneli interaktif SMS numarasına gelen izin onayları, Nebim'in Turatel mesaj servisi ile entegrasyonu sayesinde, Turatel'in sisteminden Nebim veritabanlarına otomatik olarak işleniyor. Bu sayede Nebim kullanıcıları, veritabanlarındaki güncel izin bilgilerine dayanarak müşterilerine güvenle ve pratik bir şekilde toplu SMS gönderebiliyorlar.

Nebim V3'teki Düzenlemeler

1. Opt-in Opt-out bilgisinin saklanması: Nebim V3'te daha önce; müşteriler, müşteri adayları, müşteri bağlantılı kişileri ve tedarikçiler için SMS göndereceğiniz cep telefon numaraları ve e-mail göndereceğiniz e-mail adresleri gibi tüm iletişim adresleri için "reklam duyuru gönderilebilir onayı" bilgisi zaten saklanıyordu. Ancak saklanan bilgi, sadece en son onay bilgisinden ibaret idi.

Nebim V3'te yapılan son düzenleme sayesinde artık bu bilginin ne zaman değiştiğinin, opt-in (onay verilmesi) mi yoksa opt-out (onayın kaldırılması) olarak mı işaretlendiğinin, tüm tarihçesi ile saklanabilmesi sağlandı.

Bu sayede Nebim V3 veritabanınızdaki müşterilerinizin, müşteri adaylarınızın, bağlantılı kişilerin ve tedarikçilerinizin toplu iletişim için ne zaman onay verip ne zaman onaylarını kaldırdıklarını, kanunda belirtilen şikâyet senaryolarında ya da itilaflarda tüm tarihçesi ile sorgulayabileceksiniz. Opt-in ve opt-out bilgi girişlerini ve güncellemelerini Nebim V3 ekranlarından manuel yapabileceğiniz gibi Microsoft Excel aracılığı ile de toplu olarak giriş ve güncelleme yapabilirsiniz.

2. Programdan güncel onay bilgisine göre SMS gönderimi: Nebim V3, toplu SMS ve e-mail gönderimlerinde, veritabanınızdaki iletişim bilgilerindeki güncel onay bilgisini kullandığı için, sadece reklam ve duyuru gönderimine izin veren iletişim adreslerine, uygulamaya ilişkin yönetmelikte belirtilen esaslara uygun olarak, güvenle ve pratik bir şekilde gönderim yapmanızı sağlar. (Not: Bu, eski Nebim V3 versiyonlarında da sağlanıyordu.)

3. 1 Mayıs 2015 öncesi kayıtlara ilişkin reklam ve duyuru gönderimi: Mevcut data kayıtları için yine yönetmelikte belirtilen "zımni onay" kabulü esasına göre, 15 Temmuz 2015 itibariyle yapılacak ilk gönderimde, reddetme hakkı tanınarak alıcının veritabanınızda kayıtlı olduğuna dair bilgiye yer verilmesi gerekmektedir. Bu bağlamda mevcut eski müşteri kayıtlarının otomatik olarak kontrol edilerek, daha önce alışveriş bağlantısının olup olmadığı kontrolünün bir SQL çalıştırılarak yapılması sağlanmıştır.

Bu sayede 1.5.2015 tarihinden önceki kayıtlar için alışveriş bağlantısı olan müşterilerin mevcut iletişim adreslerinin, alışverişin yapıldığı tarih itibariyle "opt-in" olarak otomatik işaretlenmesi, alışveriş bağlantısı olmayan müşteri kayıtlarının iletişim adreslerinin ise otomatik olarak "opt-out" olarak işaretlenmesi ve bu sayede eski kayıtların düzenlenmesi sağlanmıştır.

Nebim Winner'daki Düzenlemeler

1. Opt-in Opt-out bilgisinin saklanması: Nebim Winner'da daha önce; müşteriler ve tedarikçiler için SMS göndereceğiniz cep telefon numaraları ve e-mail göndereceğiniz e-mail adresleri gibi tüm iletişim adresleri için "reklam duyuru gönderilebilir onayı" bilgisi zaten saklanıyordu. Ancak saklanan bilgi, sadece en son onay bilgisinden ibaret idi.
Nebim Winner'da yapılan son düzenleme sayesinde artık bu bilginin ne zaman değiştiğinin, opt-in (onay verilmesi) mi yoksa opt-out (onayın kaldırılması) olarak mı işaretlendiğinin, tüm tarihçesi ile saklanabilmesi sağlandı.

Bu sayede Nebim Winner veritabanınızdaki müşterilerinizin ve tedarikçilerinizin toplu iletişim için ne zaman onay verip ne zaman onaylarını kaldırdıklarını, yönetmelikte belirtilen şikayet senaryolarında ya da itilaflarda tüm tarihçesi ile sorgulayabileceksiniz. Opt-in ve opt-out bilgi girişlerini ve güncellemelerini Nebim Winner ekranlarından manuel yapabileceğiniz gibi Microsoft Excel aracılığı ile de toplu olarak giriş ve güncelleme yapabilirsiniz.

2. Programdan güncel onay bilgisine göre SMS gönderimi: Nebim Winner, toplu SMS ve e-mail gönderimlerinde, veritabanınızdaki iletişim bilgilerindeki güncel onay bilgisini kullandığı için, sadece reklam ve duyuru gönderimine izin veren iletişim adreslerine, kanuna ve uygulamaya ilişkin yönetmelikte belirtilen esaslara uygun olarak, güvenle ve pratik bir şekilde gönderim yapmanızı sağlar.

3. 1 Mayıs 2015 öncesi kayıtlara ilişkin reklam ve duyuru gönderimi: Mevcut data kayıtları için yine yönetmelikte belirtilen "zımni onay" kabulü esasına göre, 15 Temmuz 2015 itibariyle yapılacak ilk gönderimde, reddetme hakkı tanınarak alıcının veritabanınızda kayıtlı olduğuna dair bilgiye yer verilmesi gerekmektedir. Bu bağlamda mevcut eski müşteri kayıtlarının otomatik olarak kontrol edilerek, daha önce alışveriş bağlantısının olup olmadığı kontrolünün bir SQL çalıştırılarak yapılması sağlanmıştır.
Bu sayede 1 Mayıs 2015 tarihinden önceki kayıtlar için alışveriş bağlantısı olan müşterilerin mevcut iletişim adreslerinin, alışverişin yapıldığı tarih itibariyle "opt-in" olarak otomatik işaretlenmesi, alışveriş bağlantısı olmayan müşteri kayıtlarının iletişim adreslerinin ise otomatik olarak "opt-out" olarak işaretlenmesi ve bu sayede eski kayıtların düzenlenmesi sağlanmıştır.

2. Ticari İletişim ve Ticari Elektronik İletiler Hakkındaki Yönetmelik hakkında bilmeniz gerek detaylar
Kapsam:

Yönetmelikte, ticari elektronik ileti gönderimine ilişkin kuralların uygulanacağı kişi ve kurumların kapsamı daraltılmıştır.

 • Elektronik Haberleşme Kanunu kapsamındaki işletmecilerin abone ve kullanıcılarına; münhasıran kendi mal ve hizmetlerini tanıtmak, pazarlamak ya da işletmesini tanıtmak amacıyla gönderdiği ticari elektronik iletilere,
 • Vakıf üniversitelerinin öğrencilerine ve bunların velilerine gönderdiği iletilere,
 • Kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları ile kamuya yararlı dernekler ve vergi muafiyeti sağlanan vakıfların, kendilerine ait ticari işletmelerin faaliyetleriyle ilgili olarak üyelerine gönderdiği iletilere,
 • Radyo ve Televizyonların Kuruluş ve Yayın Hizmetleri Hakkında Kanun hükümlerine göre radyo ve televizyon yayıncılığı yapan kuruluşlarca, kamuoyunu bilgilendirmek ve eğitmek amacıyla yapılan yayın hizmetlerine ilişkin bilgilendirme iletilerine,
 • Devlet, mahalli idareler ve diğer kamu tüzel kişilerinin kamuoyunu bilgilendirmek amacıyla gönderdikleri iletilere uygulanmayacağı belirtilmiştir.

Bu haller dışında kalan gerçek ve tüzel kişilerin mal ve hizmetlerini tanıtmak, pazarlamak ya da işletmesini tanıtmak veya bunları başkaları adına yapmak amacıyla elektronik iletişim araçlarıyla yapılan her türlü ticari iletişimin yönetmelik kapsamında olduğu belirtilmiştir. Tasarıda yer alan imaj arttırıcı ifadesi her ne kadar yönetmelik de kullanılmamış olsa da anlam bakımından bir değişiklik olmamıştır.

Kimlere Ticari Elektronik İleti Gönderebilirsiniz?
 • Yönetmelikte öngörülen şekilde uygun olarak önceden onayı alınmış kişilere,
 • Açıkça ileti almayı reddetmemiş esnaf ve tacirlere,
 • Temin edilen mal ve hizmetlere ilişkin değişiklik, kullanım ve bakıma yönelik olarak; elektronik iletişim adresini vermiş olan kişilere
 • Devam eden abonelik, üyelik veya ortaklık durumu ile tahsilat, borç¸ hatırlatma, bilgi güncelleme, teslimat veya benzeri durumlara ilişkin bildirimleri gönderilen kişilere
 • İlgili olduğunuz mevzuatla getirilen bilgi verme yükümlülüğü durumlarında,
 • 1 Mayıs 2015 öncesi müşterilik ilişkisi kurulmuş, ticari elektronik ileti gönderilmesi amacı ile iletişim bilgilerini paylaşmış kişilere,
 • 15 Temmuz 2015 öncesinde kendine ticari elektronik ileti gönderilmesi açık irade beyanını içerecek şekilde onayları alınmış kişilere.

Yukarıda sayılan gruplar içerisinde yer almayan kişiler ve durumlar için ileti göndermeyi yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarih olan 15 Temmuz 2015 itibariyle durdurmanız gerekmektedir.

Onay

Onay, yazılı olarak veya her türlü elektronik iletişim aracıyla alınabilir. Onayda, alıcının ticari elektronik ileti gönderilmesini kabul ettiğine dair olumlu irade beyanı, adı ve soyadı ile elektronik iletişim adresi yer almalıdır. Fiziki ortamda alınan onayda, onayı verenin imzası taslakta olduğu gibi yönetmelikte de aranmaktadır.

Onayın Sözleşme İçerisinde Alınması

Taslak kapsamında geçerli bir onaydan bahsedebilmek için söz konusu onayın abonelik sözleşmesi, satış sözleşmesi ve üyelik sözleşmesi gibi herhangi bir sözleşmeye dâhil edilmeden ayrı bir şekilde alınması gerekmekte idi. Ancak yönetmelik ile birlikte söz konusu durum abonelik, satış ve üyelik sözleşmesi gibi bir sözleşmenin içeriğinde, sözleşmenin sonunda, olumlu irade beyanından veya imzadan önce, ticari elektronik ileti kenar başlığı altında, reddetme imkanı da tanınarak en az on iki punto ile yazılarak alınabileceği belirtilmiştir. Ancak söz konusu onay alıcıya sunulan ya da sunulacak olan mal ve hizmetin temini için ön şart olarak ileri sürülemeyecektir.

İnternet Kanalı ile Alınan İletişim Verileri için ?Double Opt-İn?in Kaldırıarak Bildirim yükümlülüğü getirilmesi

Taslakta Elektronik posta adresi ve telefon numarası gibi elektronik iletişim adreslerinin internet üzerinden verilmesi suretiyle alınacak onaylarda, iletişim adresinin türüne bağlı olarak, doğrulama kodu veya doğrulama bağlantı adresi ile alıcılara bu adres beyanının doğrulatılması gerekmekte idi söz konusu durum yönetmelikte daha esnek olarak yer almaktadır. Elektronik ortamda onay alınması durumunda, onayın alındığı bilgisi, reddetme imkânı da tanınmak suretiyle, alıcının elektronik iletişim adresine aynı gün içinde iletilerek onayın alındığı kabul edilecektir. Bu doğrultuda internet kanalı ile alınan telefon numarası ve e posta bilgileri için aktivasyon iletileri yerine sadece onayın alındığına ilişkin bir iletinin çıkma hakkını sunarak gönderilmesi yeterli olacaktır.

Onay Alma Amaçlı Gönderilen İletiler

Yönetmelikte, Taslakta olduğu gibi kutlama ve temenni gibi hizmet sağlayıcının imajını artırabilecek iletiler ile birlikte onay alma amaçlı gönderilecek iletiler de ticari elektronik ileti kapsamında sayılmıştır. Bu doğrultuda kişilere sadece onaylarının sorulması amaçlı ticari elektronik ileti gönderimi yapılamayacağı, onayların ileti gönderimi ile değil, web sitesi, bayii gibi alternatif kanallardan alınmasının uygun olacağı düşünülmektedir. Bu durumun tek istisnası onaylı veri tabanlarının kullanımına ilişkin madde kapsamında yukarıda belirtilmiştir.

İleti İçeriği

Daha önce taslak ile ileti içerisinde bulunması gerektiği ifade edilen bir takım hususlar kaldırılır iken yeni zorunlu içerik eklemeleri yönetmelik ile yapılmıştır. Bu doğrultuda, iletinin başlangıcında, tanıtım ve bilgilendirme gibi ticari iletişimin belirlenebilir olmasını sağlayan bir ibareye yer verme zorunluluğu eğer söz konusu durum İletinin içeriğinden anlaşılmıyor ise tanıtım, kampanya ve bilgilendirme gibi niteliği belirleyici bir ibarenin kısa mesaj yoluyla gönderilen iletilerde iletinin başlangıcında, elektronik posta yoluyla gönderilen iletilerde konu bölümünde, sesli aramalarda ise görüşmenin başlangıcında yer alması gerektiği ifade edilmiştir.

Bununla birlikte, ticari elektronik iletinin başlığında veya içeriğinde; tacirler için MERSİS numarası ve ticaret unvanına, esnaflar için adı ve soyadı ile T.C. kimlik numarasına yer verilmesi gerekmektedir. Bunlara ek olarak marka veya işletme adı gibi tanıtıcı diğer bilgilere yer verilebileceği ifade edilmiştir.

Kısa mesaj gibi sınırlı alanlar için ise ileti içeriğinde tacirler için MERSİS numarasına, esnaflar için ise adı ve soyadı ile T.C. kimlik numarasına yer verilmesi gerekmekte olup aynı şekilde ek olarak marka veya işletme adı gibi tanıtıcı bilgilere yer verilebileceği belirtilmiştir.

Yönetmelikte, taslakta olduğu gibi elektronik iletişim aracının türüne bağlı olarak hizmet sağlayıcının telefon, faks, kısa mesaj numarası ve elektronik posta adresi gibi erişilebilir durumdaki iletişim bilgilerinden en az birine yer verilmesi gerektiği ifade edilmiştir.

Reddetme Hakkı

Verilen onayın bütünüyle geçersiz kılacak nitelikte bir ret imkanının alıcılara her zaman için her koşulda sunuluyor olması gerekmektedir. Ret bildirimi için müşteri hizmetleri numarası, kısa mesaj numarası veya yalnızca ret bildirimine özgülenmiş bir URL adresi gibi erişilebilir iletişim adresinin, iletinin gönderilme kanalı ile uygun bir şekilde, kolay ve ücretsiz olarak gönderilen her ticari elektronik iletide yer alması gerekmektedir. Ret hakkının kullanılması ile birlikte talepte bulunan kişiye 3 iş günü içinde ticari elektronik ileti gönderiminin durdurulması gerekmektedir. Taslaktan farklı olarak yönetmelikte alıcının ret bildiriminde bulunmasının, bildirimin yapıldığı iletişim kanalına ilişkin onayı geçersiz kılacağı ifadesi yer almaktadır.

Onaylı Veri Tabanları

Kanunda geçici Madde 1'de yer alan onay alınarak oluşturulan veri tabanlarının nasıl yorumlanacağına ilişkin belirsizlikler Taslakta yer alan 13. Madde ile giderilmeye çalışılmıştı. Taslak kapsamında mevcut veri tabanlarının kullanımı başlıklı madde hükmü gereğince 1 Mayıs öncesi oluşturulmuş olan veri tabanlarının iki şekilde onaylı sayılabileceği ifade edilmişti:

 • Hali hazırda mal veya hizmet temini içeren müşterilik ilişkisi kurulmuş, ticari elektronik ileti gönderilmesi amacı ile iletişim bilgileri alınmış kişilerden oluşan veri tabanları,
 • Kendisine ticari elektronik ileti gönderilmesi için imzalı olarak yazılı onay vermiş ya da elektronik ortamda aktif hareketi ile olumlu irade beyanını vermiş kişilerden oluşan veri tabanları.

Yönetmelikte ise söz konusu mevcut veri tabanlarının kullanımı taslaktan farklı şekilde düzenlenmiştir. Taslakta onaylı veri tabanının oluşmasında daha önceden alınan onayın taslak kapsamında belirtildiği üzere yazılı ise imza ile elektronik ortamda ise ona uygun olarak alınmış olması koşulu aranmamakla birlikte sadece açık irade beyanının olması onaylı veri tabanı dahilinde kabul edilebilmesi için yeterli sayılmıştır.

Yönetmeliğin yürürlük tarihi olan 15 Temmuz 2015 tarihi öncesi ticari elektronik ileti gönderilmesi amacıyla alıcının açık irade beyanını içerecek şekilde alınan onayların geçerli olduğu ifadesine yer verilmiştir. Bununla birlikte kanunun yürürlük tarihi olan 1 Mayıs öncesi müşterilik ilişkisine dayanarak oluşturulmuş veri tabanları için yönetmeliğin yürürlük tarihinden sonra reddetme hakkı da tanınarak gönderilen ilk ticari elektronik iletide, gönderene ait veri tabanında kayıtlı olduğuna dair bilgiye yer verilmesi gerekmektedir. Müşterilik ilişkisine dayanılarak alınmış kabul edilen onay acente, özel yetkili ya da bayi işletme için verilmiş ise sözleşmenin diğer tarafı için de verilmiş kabul edilecektir.

Bir diğer önemli husus ise Kanun'un yürürlük tarihinden önce, başkaları adına ticari elektronik ileti gönderilmesi amacıyla genel nitelikli onay alınmış ve bu onaya dayanılarak alıcıya ticari elektronik ileti gönderilmiş olması kaydıyla bu Yönetmeliğin yayımı tarihinden itibaren üç ay içinde ve bir defaya mahsus olmak üzere, adına ticari elektronik ileti gönderilenler tarafından onay alınması amacıyla alıcılara ticari elektronik ileti gönderilebilir. Bu iletide, genel onayın kim tarafından alındığı bilgisine de yer verilir. Onay talebine sessiz kalınması durumunda talep reddedilmiş sayılır.

8
7

Nebim, Birleşmiş Markalar Derneği'nin (BMD) 2 Temmuz Perşembe günü, İstanbul Hyatt Otel'de ikincisini düzenlediği, yeni nesil ödeme kaydedici cihazlar (YNÖKC) etkinliğinde yerini aldı.

Etkinlikte Nebim, Yeni Nesil Ödeme Kaydedici Cihazlar'ın perakendecilerin hayatına nasıl entegre edebilecekleri konusuna değinirken, Nebim ve Hugin YNÖKC entegrasyonunu uygulamalı olarak katılımcılar ile paylaştı. Nebim, e-arşiv uygulaması kapsamında, 2016 yılından itibaren perakendeci firmaların mağazalarındaki satış süreçlerinde ve YNÖKC cihazlarını satış süreçlerine entegre ederken nelere dikkat etmeleri gerekeceği bilgisini detaylı olarak katılımcılara sundu.

Bunun yanı sıra Nebim; YNÖKC'ler ile gerçekleştirilebilecek farklı entegrasyon modellerini de uygulamalı olarak katılımcılara tanıttı.

23
6
e-Fatura ve e-Defter Uygulamalarının Kapsamı GİB Tarafından Genişletildi
 • Admin
 • 4958 Görüntülenme
 • 0 Yorum
 • E-Fatura , Nebim V3 , Nebim Winner

454 Sıra Numaralı VUK Tebliği'nde, daha önce 421 Sıra Numaralı VUK Tebliği'ne göre e-Fatura ve e-Defter tutma zorunluluğu getirilen mükelleflerin kapsamı genişletilmiş olup ihracat faturalarında da e-Fatura zorunluluğu getirilmiştir.

e-Fatura ve e-Defter Uygulama Kapsamı

454 Sıra Numaralı VUK Tebliği'ne göre;

 • 2014 veya müteakip hesap dönemleri brüt satış hasılatı 10 Milyon TL ve üzeri olan mükellefler.
 • 6/6/2002 tarihli ve 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununa ekli I sayılı listedeki malların imali, ithali, teslimi vb. faaliyetleri nedeniyle Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK)'ndan lisans alan mükellefler. Bayilik lisansı olanlar, münhasıran bu lisansa sahip olmaları nedeniyle bu bent kapsamında değerlendirilmeyecektir.
 • Özel Tüketim Vergisi Kanununa ekli III sayılı listedeki malları imal, inşa ve ithal eden mükellefler. (a) bendindeki şartı, 2014 hesap döneminde sağlayan mükellefler 1/1/2016 tarihinden itibaren, 2015 veya müteakip hesap dönemlerinde sağlayan mükellefler ise ilgili hesap dönemine ilişkin gelir/kurumlar vergisi beyannamesinin verileceği tarihi takip eden hesap döneminin başından itibaren, (b) ve (c) bentlerinde sayılanlardan bu Tebliğin yayım tarihinden önce lisans alan veya mükellefiyet tesis ettirenler 1/1/2016 tarihinden itibaren, bu Tebliğin yayım tarihinden sonra lisans alan veya mükellefiyet tesis ettirenler ise, lisans aldıkları ya da mükellefiyet tesis ettirdikleri tarihi izleyen hesap döneminin başından itibaren elektronik fatura ve elektronik defter uygulamasına geçmek zorundadır. Bununla birlikte, lisans ya da mükellefiyet tesis tarihi ile izleyen hesap dönemi arasındaki sürenin üç aydan kısa olması halinde isteyen mükellefler bir sonraki hesap döneminin başından itibaren elektronik defter tutabilecekler ve e-Fatura uygulamasına geçebileceklerdir.
 • Ayrıca, elektronik fatura ve elektronik defter uygulamasına geçme zorunluluğu getirilen mükellefler; tam bölünme, birleşme (devralma şeklinde birleşme ve yeni kuruluş şeklinde birleşme) veya tür (nev'i) değişikliğine gitmeleri halinde devrolunan veya birleşilen tüzel kişi mükellefler ile tam bölünme veya tür (nev'i) değişikliği sonucunda ortaya çıkan yeni tüzel kişi mükellefler de e-Fatura uygulamasına geçmek ve elektronik defter tutmak zorundadır. Bu durumda uygulamalara geçme süresi hiçbir koşulda işlemin ticaret siciline tescil tarihini izleyen ayın başından itibaren 3 ayı geçmemelidir.
İhracat İşlemlerinde e-Fatura Uygulaması

e-Fatura uygulamasına kayıtlı olan mükelleflerden, 25/10/1984 tarihli ve 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanununun 11.inci maddesi kapsamındaki mal ihracı ve yolcu beraberi eşya ihracı (Türkiye'de ikamet etmeyenlere KDV hesaplanarak yapılan satışlar) kapsamında fatura düzenleyecek olanlar, bahsi geçen faturalarını da 1/1/2016 tarihinden itibaren e-fatura olarak düzenleyeceklerdir.
Söz konusu faturaların e-fatura olarak düzenlenmesi ve gönderilmesine ilişkin usul ve esaslar ile uygulamadan yararlanma yöntemleri www.efatura.gov.tr adresinde yayımlanan "e-Fatura Uygulaması Gümrük İşlemleri Kılavuzu"nda ayrıntılı olarak açıklanacaktır.
Kaynak: http://www.gib.gov.tr/fileadmin/mevzuatek/eski/Genislemevukdegisiklikvertebtaslak.htm

Nebim, Turatel ile gerçekleştirdiği yeni iş ortaklığı sayesinde, kullanıcılarına yeni Elektronik Ticaret Kanunu (ETK) kapsamındaki izinli pazarlama gereksinimlerini karşılayabilecekleri kapsamlı bir çözüm sunuyor. Nebim ve Turatel'in geliştirdikleri entegrasyon sayesinde Nebim V3 ve Nebim Winner kullanıcıları, yazılımlarındaki CRM verisinde yer alan telefon numaralarına, kullandıkları Nebim programının arayüzünü kullanarak, direk programın içerisinden, yeni izinli pazarlama gereksinimlerine uygun bir şekilde toplu SMS gönderebiliyorlar. Geliştirilen bu entegrasyon, Turkcell, Vodafone ve Avea GSM operatörlerini destekliyor.

Ayrıca, Nebim veritabanlarındaki müşteri opt-in (onay verilmesi) ve opt-out (onayın kaldırılması) onay değişikliklerinin, Turatel'in izinli pazarlama çözümü ile senkronizasyonu sağlandı. Bu çözümde, Turatel'in sunduğu dört haneli interaktif SMS numarasına gelen izin onayları, Nebim'in Turatel mesaj servisi ile entegrasyonu sayesinde, Turatel'in sisteminden Nebim veritabanlarına otomatik olarak işleniyor. Bu sayede Nebim kullanıcıları, veritabanlarındaki güncel izin bilgilerine dayanarak müşterilerine güvenle ve pratik bir şekilde toplu SMS gönderebiliyorlar.

Nebim'in SMS çözümleri hakkında daha fazla bilgi almak için, Nebim İş Geliştirme Yöneticisi Erkan Karamağra ile 05493544025 numaralı telefondan iletişime geçebilirsiniz.

5
4
Nebim V3 ERP'nin Nisan 2015 Versiyonu Kullanıcıların Hizmetine Sunuldu (Nebim V3 Ver.15.4.1)
 • Admin
 • 2216 Görüntülenme
 • 0 Yorum
 • Nebim V3 , Versiyon Yenilikleri

Yılda iki versiyon yayınlayarak kullanıcılarına sürekli yenilikler sunmaya devam eden Nebim, Nebim V3 ERP'nin 2015'teki ilk versiyonunu çıkardı.

Nisan 2015 versiyonu, kullanıcılara 1.1.2016'da zorunlu olacak olan e-Arşiv desteğini ve yeni nesil ÖKC entegrasyonunu bugünden sunuyor. Ayrıca bu versiyon; ürün reyon fişi uygulamasını, offline sipariş alma uygulamasını, taksitli satış yapan firmalar için geliştirilen avukatlık takibi uygulamalarını, müşteri sadakat yönetimi sistemleriyle entegrasyon altyapısında geliştirmeler, raporlama araçlarındaki kullanım kolaylığı geliştirmelerini ve diğer birçok yeniliği içeriyor.

Nebim V3'ün Nisan 2015 versiyonunda (Nebim V3 Ver.15.4.1) öne çıkan yeniliklerden bazıları aşağıda özetlenmiştir.

e-Arşiv Desteği

433 sıra numaralı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile getirilen ve 1.1.2016 tarihinde kapsama giren firmalar için zorunlu olan elektronik arşiv (e-Arşiv) uygulaması kapsamında Başkanlık tarafından belirlenen standartlara uygun olarak e-Arşiv faturasının düzenlenmesi için gerekli olan geliştirmeler yapıldı. E-Arşiv kapsamına giren firmalar, Nisan 2015 versiyonunda sunulan e-Arşiv desteği sayesinde, 1.1.2016 tarihinden önce gerekli hazırlıkları yapabilecekler.

Yeni Nesil Ödeme Kaydedici Cihaz (ÖKC) Entegrasyonu

1.1.2016'da kullanılması zorunlu olacak olan Yeni Nesil ÖKC'ler ile ilgili tebliğe uygun bir cihaz olan Hugin VX 675 ile entegrasyon gerçekleştirildi. Bu entegrasyon sayesinde Nebim V3 kullanıcıları; mağazalarında hâlihazırda kullandıkları PC donanımlarını ve Nebim V3 POS yazılımlarını 1.1.2016'dan sonra da kullanmaya devam ederek mevzuatın gerektirdiklerini yerine getirebilecekler.

Reyon Fişi Uygulaması

Yeni geliştirilen Nebim V3 Kiosk uygulaması üzerinde, reyonlarda oluşturulan reyon fişlerinin, mağaza kasalarında kullanılan Nebim V3 POS üzerinden satışa dönüştürülmesi sağlandı.

Offline Sipariş Alma Uygulaması

Özellikle bayi sipariş dönemlerinde, internet bağlantısının olmadığı ortamlarda da sipariş alabilmek ve daha sonra toplanan bu siparişleri Nebim V3 ERP'ye aktarabilmek amacı ile Nebim V3 Offline Sipariş uygulaması geliştirildi.

Şüpheli Alacaklar (Avukat Takibi)

Taksitli perakende satış yapan firmalar için şüpheli alacakların belirlenmesi, avukat takibine verilmesi, avukat takibinde sonuçlandırılması süreçlerini yönetebilmek amacı ile "Şüpheli Alacaklar (Ödenmeyen Taksitler)" uygulaması geliştirildi. Bu uygulama ile avukatların belirlenmesi, şüpheli alacakların belirlenerek avukat takibine verilmesi ve avukat takibi sonuçlandırma işleminin yapılabilmesi sağlandı.

Raporlama Yenilikleri

Kullanıcıların raporlama aracını daha pratik bir şekilde kullanabilmelerine yönelik yenilikler ve geliştirmeler yapıldı.

Nebim V3 Nisan 2015 Versiyon Yenilikleri Hakkında Detaylı Bilgi

Bu versiyonda sunulan yenilikleri ve düzenlemeleri içeren detaylara ulaşmak için lütfen tıklayınız.

Yeni Versiyonu Yüklemek ve Daha Fazla Bilgi İçin

NebimExtra versiyon güncelleme ve destek anlaşması olan firmalar ve uyarlama projeleri devam etmekte olan firmalar; Nebim V3'ün yeni versiyonunu yüklemek için destek sorumluları ile iletişime geçebilirler, NebimExtra anlaşması olmayan firmalar ise yeni versiyon ve NebimExtra versiyon güncelleme ve destek anlaşması hakkında daha fazla bilgi edinmek için müşteri temsilcileri ile görüşebilirler.

 • Ender Mağazaları
 • ARC Mağazaları
 • Picasso AVM
 • Morven
 • İpekyolu Optik Saat