Blog

5
4
Nebim V3 ERP'nin Nisan 2015 Versiyonu Kullanıcıların Hizmetine Sunuldu (Nebim V3 Ver.15.4.1)
 • Admin
 • 2216 Görüntülenme
 • 0 Yorum
 • Nebim V3 , Versiyon Yenilikleri

Yılda iki versiyon yayınlayarak kullanıcılarına sürekli yenilikler sunmaya devam eden Nebim, Nebim V3 ERP'nin 2015'teki ilk versiyonunu çıkardı.

Nisan 2015 versiyonu, kullanıcılara 1.1.2016'da zorunlu olacak olan e-Arşiv desteğini ve yeni nesil ÖKC entegrasyonunu bugünden sunuyor. Ayrıca bu versiyon; ürün reyon fişi uygulamasını, offline sipariş alma uygulamasını, taksitli satış yapan firmalar için geliştirilen avukatlık takibi uygulamalarını, müşteri sadakat yönetimi sistemleriyle entegrasyon altyapısında geliştirmeler, raporlama araçlarındaki kullanım kolaylığı geliştirmelerini ve diğer birçok yeniliği içeriyor.

Nebim V3'ün Nisan 2015 versiyonunda (Nebim V3 Ver.15.4.1) öne çıkan yeniliklerden bazıları aşağıda özetlenmiştir.

e-Arşiv Desteği

433 sıra numaralı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile getirilen ve 1.1.2016 tarihinde kapsama giren firmalar için zorunlu olan elektronik arşiv (e-Arşiv) uygulaması kapsamında Başkanlık tarafından belirlenen standartlara uygun olarak e-Arşiv faturasının düzenlenmesi için gerekli olan geliştirmeler yapıldı. E-Arşiv kapsamına giren firmalar, Nisan 2015 versiyonunda sunulan e-Arşiv desteği sayesinde, 1.1.2016 tarihinden önce gerekli hazırlıkları yapabilecekler.

Yeni Nesil Ödeme Kaydedici Cihaz (ÖKC) Entegrasyonu

1.1.2016'da kullanılması zorunlu olacak olan Yeni Nesil ÖKC'ler ile ilgili tebliğe uygun bir cihaz olan Hugin VX 675 ile entegrasyon gerçekleştirildi. Bu entegrasyon sayesinde Nebim V3 kullanıcıları; mağazalarında hâlihazırda kullandıkları PC donanımlarını ve Nebim V3 POS yazılımlarını 1.1.2016'dan sonra da kullanmaya devam ederek mevzuatın gerektirdiklerini yerine getirebilecekler.

Reyon Fişi Uygulaması

Yeni geliştirilen Nebim V3 Kiosk uygulaması üzerinde, reyonlarda oluşturulan reyon fişlerinin, mağaza kasalarında kullanılan Nebim V3 POS üzerinden satışa dönüştürülmesi sağlandı.

Offline Sipariş Alma Uygulaması

Özellikle bayi sipariş dönemlerinde, internet bağlantısının olmadığı ortamlarda da sipariş alabilmek ve daha sonra toplanan bu siparişleri Nebim V3 ERP'ye aktarabilmek amacı ile Nebim V3 Offline Sipariş uygulaması geliştirildi.

Şüpheli Alacaklar (Avukat Takibi)

Taksitli perakende satış yapan firmalar için şüpheli alacakların belirlenmesi, avukat takibine verilmesi, avukat takibinde sonuçlandırılması süreçlerini yönetebilmek amacı ile "Şüpheli Alacaklar (Ödenmeyen Taksitler)" uygulaması geliştirildi. Bu uygulama ile avukatların belirlenmesi, şüpheli alacakların belirlenerek avukat takibine verilmesi ve avukat takibi sonuçlandırma işleminin yapılabilmesi sağlandı.

Raporlama Yenilikleri

Kullanıcıların raporlama aracını daha pratik bir şekilde kullanabilmelerine yönelik yenilikler ve geliştirmeler yapıldı.

Nebim V3 Nisan 2015 Versiyon Yenilikleri Hakkında Detaylı Bilgi

Bu versiyonda sunulan yenilikleri ve düzenlemeleri içeren detaylara ulaşmak için lütfen tıklayınız.

Yeni Versiyonu Yüklemek ve Daha Fazla Bilgi İçin

NebimExtra versiyon güncelleme ve destek anlaşması olan firmalar ve uyarlama projeleri devam etmekte olan firmalar; Nebim V3'ün yeni versiyonunu yüklemek için destek sorumluları ile iletişime geçebilirler, NebimExtra anlaşması olmayan firmalar ise yeni versiyon ve NebimExtra versiyon güncelleme ve destek anlaşması hakkında daha fazla bilgi edinmek için müşteri temsilcileri ile görüşebilirler.

20
10
Nebim V3 ERP'nin Ekim 2014 Versiyonu Kullanıcıların Hizmetine Sunuldu
 • Admin
 • 2671 Görüntülenme
 • 0 Yorum
 • Nebim V3 , Versiyon Yenilikleri

Nebim V3 ERP'nin Ekim 2014 versiyonu; kullanıcılara banka ve e-defter entegrasyonu yenilikleri, yeni rapor düzenleme yetenekleri, mağazada e-fatura, CRM ve taksitli satış yenilikleri ve QlikView üzerinde geliştirilen yeni Nebim V3 İş Zekası uygulamaları sunuyor.

Bu versiyonda sunulan yenilikler ve düzenlemeler Nebim'in Web sitesinde "Nebim V3 Ver 14.10.1 Versiyon Yenilikleri" sayfasında yer almakta olup, öne çıkan yenilikler aşağıda özetlenmiştir:

Finans Yönetiminde yeni banka ve e-Defter entegrasyonları

Banka kredilerinin ve bu kredilerin geri ödemelerinin yönetilebilmesi
 • Bankalardan kullanılan kredilerin farklı kredi tipleri ile kaydedilebilmesi ve kredinin onaylanabilmesi sağlandı.
 • Banka kredilerinin geri ödemelerinin vadelerine göre takip edilebilmesi ve muhasebeleştirilebilmesi sağlandı.
Banka hesap hareketlerinin, MT940 dosya entegrasyonu sayesinde program içerisinden yönetilebilmesi

Bankalardaki hesaplarla ilgili her türlü para yatırma, çekme, havale, EFT gibi işlem kayıtlarının MT940 dosya entegrasyonu ile bankadan alınarak direkt programdaki ilgili hesaplara işlenebilmesi sağlandı.

Banka ödeme talimatlarının ve ödeme işlemlerinin bankalarla entegrasyonu
 • Bankalara ödeme talimatları oluşturulabilmesi ve bu ödeme talimatlarının onaylayarak bankaya gönderilebilmesi sağlandı.
 • Ödeme talimatına istinaden banka hesaplarından yapılan ödemelerin, bankadan bir dosya yardımı ile alınabilmesi ve ilgili muhasebe kaydının oluşturulabilmesi sağlandı.
E-Defter işlemlerinin özel entegratörler tarafından da yapılabilmesi için entegrasyon opsiyonu

Gelir İdaresi Başkanlığı'ndan Yazılım Uyumluluk Onayı almış ve daha önce Nisan 2014 versiyonu (Ver.14.4.1) ile kullanıcılara sunulmuş bir uygulama olan Nebim V3 E-Defter uygulamasına bir özel entegratör entegrasyonu opsiyonu eklendi.

Nebim V3 kullanıcıları defterlerini Nebim V3 E-Defter uygulaması üzerinde hazırladıktan sonra; berat ve beyan işlemlerinde iki seçenek ile karşılaşacaklar. Kullanıcılar; berat oluşturma, mühürleme, beyan etme ve beyan edilen beratın GİB onayından sonra tekrar Nebim V3'e alınması ve arşivlenmesi süreçlerini daha önceden olduğu gibi, herhangi bir özel entegratöre ihtiyaç duymadan, sadece Nebim V3 E-Defter uygulamasını kullanarak yapmaya devam edebilecekleri gibi, defter hazırlamadan sonraki süreçleri, alternatif olarak, Nebim'in desteklediği özel entegratörlere de yaptırabilecekler. Bu amaçla bu versiyonda Nebim V3 E-Defter uygulamasına Bimsa ve eFinans e-defter entegrasyonu opsiyonu eklendi.

Raporlarda yeni "Grid rapor tipi", yeni sorgu düzenleme yetenekleri ve yeni bir "rapor yöneticisi"
Pivot ve Form rapor tiplerine yeni bir rapor tipinin eklenmesi (Grid)

Kullanıcıların daha önceki Nebim V3 versiyonlarında kullandıkları Pivot ve Form rapor tiplerine üçüncü bir rapor tipi olan "Grid rapor tipi" eklendi. Grid rapor tipi sayesinde kullanıcıların hazırladıkları raporlarda birçok değişikliği Bilgi İşlemden destek almalarına gerek olmaksızın pratik bir şekilde yapabilmeleri sağlandı. Bu değişikliklere; kullanıcıların sütun yerlerini değiştirmeleri, sütun kaldırmaları, hesaplama yöntemine dayalı yeni sütunlar ekleyebilmeleri, sütunlara göre satır sıralamalarını belirleyebilmeleri, artan ya da azalan seçeneğine göre sıralama yaptırabilmeleri, yaptıkları rapor düzenlemelerini daha sonra tekrar kullanabilmek üzere kaydedebilmeleri örnek gösterilebilir.

Sorgu Düzenleyici'de yapılan geliştirmeler

Nebim V3'ün sorgu düzenleme aracında genel sorguya müdahale edebilmenin yanı sıra; sorgu parametrelerinin belirlenerek yeni alt sorgularla sub-report'ların eklenebilmesi, varsayılan filtre sahalarının seçilebilmesi, listelenmeyecek alanların belirlenerek ayırt edilebilmesi, sorgunun hangi rapor tiplerinde (Pivot, Form, Grid) çalışabileceğinin belirlenmesi ve sorgunun filtrelerde hangi form dizaynları görünebileceğinin kullanıcı tarafından ayarlanabilmesi sağlandı.

Nebim V3 ERP'ye yeni bir "Rapor Yöneticisi" eklendi

Nebim V3 ERP'de yer alan tüm raporların tek bir "rapor yöneticisi" ekranından yönetilebilmesi sağlandı. Rapor yöneticisi sayesinde kullanıcılar; yeni raporlar oluşturabilir, raporun parametre, filtre ve sorgu detaylarını belirleyebilir, bu raporların Nebim V3 ERP'nin ara yüzünün ana menüsünde görüneceği yeri seçebilir ve kullanıcı gruplarına göre bu yeni özel rapor menüsüne erişim yetkisi verebilir.

Nebim V3 POS'ta e-Fatura, CRM, SMS ve taksitli satış yenilikleri
Mağazalarda e-fatura düzenleme ve e-fatura iade işlemlerinin yönetilmesi
 • Mağaza kasalarında kullanılan Nebim V3 POS uygulamasından da E-Fatura düzenlenebilmesi sağlandı.
 • Mağazalarda düzenlenen E-Fatura ile ilgili iade işlemlerinin de yapılabilmesi sağlandı.
Perakende müşterilerin ve mağazaların CRM kapsamında gruplandırılması ve bu gruplara özel kampanyalar düzenlenebilmesi

Firmanın belirleyeceği kriterlere göre, "Müşteri CRM Grupları" ve "Mağaza CRM Grupları" oluşturularak müşteri ilişkileri yönetimin destekleyen yeni bir alt yapı kuruldu. Bu yapı sayesinde firmanın belirleyeceği kriterlere göre oluşturulan ve gruplanan mağaza ve müşterilerin CRM aktivasyonu yapılarak, aktivasyonu yapılmış mağazalarda aktivasyonu yapılmış müşteriler için geçerli olacak özel indirim kampanyalarının tanımlanabilmesi, puan kazandırma ve kazanılan puanların belli bir seviyeye ulaştığında kullandırılabilmesi sağlandı.

Alternatif bir SMS servis sağlayıcısının desteklenmesi

Daha önceki versiyonlarda desteklenen SMS servis sağlayıcısının desteklenmesi devam ederken, alternatif bir SMS servis sağlayıcısı ile çalışılabilmesi de sağlandı.

Taksitli Perakende Satış uygulamasına eklenen yeni fonksiyonlar
 • Nebim V3 POS ekranında taksitli perakende satış müşterilerine kredi limiti tanımlanabilmesi sağlandı.
 • Ödeme ekranında hesaplanan vade ve taksitle yapılan değişikliğin ilk haline getirilebilmesi sağlandı.
 • Taksit ödemelerinin tarih sırasında alınabilmesi sağlandı.
 • Taksitli Satış Siparişi ve Taksitli Satış Faturası girişinde belli bir yaşın altındaki müşterilere satış yapılmasının engellenmesi sağlandı.
 • İstihbarat onayı olmadan da taksit ödemesi alınabilmesi sağlandı.
 • Hem taksitli hem de Peşin Satış Siparişleri Faturalama ekranlarında müşteriye tanımlanmış olan uyarılar var ise uyarının çıkması sağlandı.
 • Taksitli Siparişleri Fatura Et programı ile siparişte girilen miktarlı ürünlerin kısmi olarak faturalanabilmesi sağlandı.
QlikView üzerinde geliştirilen yeni Nebim V3 İş Zekası uygulamaları
Hazır Dashboard'lar ve raporlar

QlikView üzerinde geliştirilen "Nebim V3 İş Zekası" uygulamaları sayesinde kullanıcıların Nebim V3 ERP'lerindeki verileri yüksek performans ile raporlayıp analiz edebilecekleri hazır Dashboard'lar ve raporlar geliştirildi. QlikView işbirliği ve geliştirilen uygulamalar hakkındaki bilgilendirme haberini Nebim'in Web sitesinde "Haberler" bölümünde bulabilirsiniz.

22
4
Nebim V3 Ver 14.4.1 Versiyonu İle Gelişmeye Devam Ediyor
 • Admin
 • 5708 Görüntülenme
 • 0 Yorum
 • Nebim V3 , Versiyon Yenilikleri

Nebim V3'ün Nisan 2014 versiyonu, ERP ve e-fatura yenilikleri ve düzenlemeleri ile birlikte, aynı zamanda Gelir İdaresi Başkanlığı'ndan Yazılım Uyumluluk Onayı almış bir uygulama olan Nebim V3 E-Defter'i de sunuyor.

Bu versiyonda öne çıkan yenilikler ve düzenlemeler aşağıdaki gibidir:

 • E-Defter uygulaması,
 • Çok şubeli firmalar için e-fatura seri numarası takip kolaylığı,
 • Muhasebede VUK'un öngördüğü şekilde e-defter formatına uygun muhasebe fişi oluşturulması,
 • Set (takım) ürün birleştirme ve çözme işlemlerinde yeni özellikler tanımlanabilmesi ve birim maliyetlerin kolay takip edilmesi,
 • İndirim kampanyası, indirim çeki ve puan tanımlamaları ve uygulamalarını daha da pratikleştiren düzenlemeler,
 • Mağaza kasiyer iskontolarında yetkiye bağlı, SMS tabanlı, iskonto oranının anlık onaylanabilmesi,
 • Alım, satım, sevkiyat süreçlerinde yer alan fişlerde, muhasebe fişinde, dâhili stok hareketleri fişlerinde ekran düzeninin kullanıcı tarafından özelleştirilebilmesi,
 • Firmaların Nebim V3 güncellemelerini kendi sunucuları üzerinden kullanıcılarına otomatik yapabilmeleri,
 • Fiyat listesi oluşturma sihirbazlarına eklenen yeni opsiyonlarla farklı hesaplama yöntemleri,
 • ERP, STORE, POS ve MOBİL'e eklenen yeni raporlar ve programlar.

Yeni versiyonu yüklemek ve daha fazla bilgi almak için;

 • NebimExtra versiyon güncelleme ve destek anlaşması olan firmalar ve uyarlama projeleri devam etmekte olan firmalar, Nebim V3'ün yeni versiyonunu yüklemek için destek sorumluları ile iletişime geçebilirler.
 • NebimExtra anlaşması olmayan firmalar ise yeni versiyon ve NebimExtra versiyon güncelleme ve destek anlaşması hakkında daha fazla bilgi edinmek için müşteri temsilcileri ile görüşebilirler.

Nebim V3 ERP Yenilikleri

Genel
 • Alım, satım, sevkiyat süreçlerindeki yer alan fişlerde, muhasebe fişinde, dâhili stok hareketleri fişlerinde ekran düzeninin kullanıcı tarafından özelleştirilebilmesi sağlandı. Hem başlık bölümünde istenilen düzenleme yapılabilir ve kullanılmayan alanlar kaldırılabilir hem de satırlar bölümünde kullanılmayan alanlar kaldırılabilir veya sıralaması değiştirilebilir. Yalnız bu düzenleme yapılırken zorunlu alanların kaldırılmamasına dikkat edilmelidir.
  Başlık bölümünde yapılan düzenleme kart ekranlarındaki ile aynı şekilde yapılacaktır.

Satırlar bölümünde ise tablo üzerinde kaldıracak kolonlar kolon başlığı fare ile tutup aşağıya bırakılarak kaldırılır, yerleri değiştirilecek kolon başlığı fare ile tutularak sağa ve sola sürüklenerek istenilen yere bırakılır. İstenilen düzenleme bittikten sonra başlık alanından açılan bağlı menü açılarak Görünümü Kaydet seneği tıklanır. Eğer düzenleme iptal edilmek istenirse aynı menüden İlk Durumuna Getir seçeneği ile düzenleme iptal edilir.

 • İlk Geçiş için Winner'dan Tüm Datayı Aktar programına Taksitli satış kullanan firmalarda, ön ödemeli sipariş kullanılmıyorsa detaylı fatura ve bakiye aktarımlarının yapılması sağlandı. Ön ödemeli sipariş kullanılıyor ise hala eskisi gibi yalnızca devir olarak aktarım yapılabiliyor.
 • İnternet Üzerinden Döviz Kurlarını Yükleme Sihirbazına Romanya Merkez Bankası eklendi. Böylece döviz alınabilir merkez bankası sayısı dokuza çıkmış oldu.
 • Nebim V3 güncellemelerinin yapılmasını kolaylaştırmak amacı ile yenilikler yapıldı. Genel parametrelere Güncelleme Parametreleri Adlı yeni bir grup geldi. Buraya program açılışında otomatik güncelleme isteniyor ise Açılışta Güncellemeleri Otomatik Yükle seçeneği işaretlenmeli ve güncellenmiş dosyaların bulunduğu ağdaki dizinin yeri Güncelleme Dizinine girilmelidir.

Bu parametre aktif olduğunda kullanıcılar Nebim V3 ERP üzerinde oturum açtıklarında eğer güncel dosyalar varsa aşağıdaki ekran karşılarına gelecek ve isterlerse güncelleme yapabileceklerdir.

 • V3 de oluşan hatalar sırasında ekrana gelen hata ekranı güncellendi ve kolaylaştırıldı. Daha önce hata penceresinde kopyalama yapılamıyordu. Ayrıca hatanın e-mail atılması ve diske kaydedilmesi de kolaylaştırıldı.
 • Nebim V3 ERP ana ekrana programdan çıkmadan başka bir oturum açabilmek için oturumu kapat seçeneği eklendi.
Muhasebe , Finans , Personel Ücretleri
 • Döviz hareketi yapılacak ve yapılamayacak hesapları ayırt edebilmek için Muhasebe Hesap Kartı üzerine Dövizli Hareketlere İzin Ver şeklinde yeni bir seçenek ilave edildi. Bu seçenek işaretlenmemiş hesaplara dövizli işlem yapılamayacak. Entegrasyondan gelen muhasebe kayıtlarına bu seçeneğe göre döviz kaydı işlenecektir.
 • Postada gecikmiş masraf veya alış faturaların beyanname dönemi geçtiğinde beyan edilebilmesi için Faturalar üzerine Muhasebe Kayıt Tarihi adlı yeni bir tarih ilave edildi. Bu alan varsayılan olarak Fatura tarihi ile aynı tarih olarak set edilmektedir. Eğer yukarıdaki durum oluşmuş ise kullanıcı muhasebeye kaydedilecek tarihi manuel olarak değiştirmelidir. Artık faturalar muhasebeye bu tarih alanı baz alınarak işlenecektir.
 • İş ortakları tarafından kullanılması istenmeyen Masraf kodlarının ayarlanabilmesi için Masraf kartı üzerine İş Ortağı Şirketlerinde Kullanıma Açık seçeneği eklendi. Mevcut masraflar acık olarak set edildi.
 • Excel Dosyasından Hesap Planı Al ve Excel Dosyasına Hesap Planı Gönder programları ilave edildi.
 • Excel Dosyasından Muhasebe Fişlerini Al ve Excel Dosyasına Muhasebe Fişlerini Gönder programlarına yeni ilave edilen alanlar eklendi. Ayrıca Excel Dosyasından Muhasebe Fişlerini Al programına, Fişlere Yeniden Numara Ver seçeneği ilave edildi. Bu seçenek farklı uygulamalardan alınan fişlerin, mevcut fiş numaralarının sıralanması bozmadan doğru numara alması için kullanılmalıdır.
 • Müşterilerden alınan Garanti mektuplarında, Cari hesabın varsa alt müşterisinin de tanımlanabilmesi sağlandı.
 • Tevkifatlı Faturalarının Muhasebe Entegrasyonunda, tevkif edilecek KDV'yi farklı iki hesapta tutmak isteyenler için KDV Tevkifatı Muhasebe Hesabı tanımlamalarına Tevkif Edilen İndirilecek KDV adlı yeni bir hesap tanımlama alanı eklendi.
 • Vergi İstisnası 405 (ihracatı bu dönemde gerçekleşen indirimli orana tabi malların ihraç kaydıyla teslimleri ile ilgili yüklenilen KDV farkı) olan faturalarda ÖTV varsa ÖTV için Tecil Edilebilir ÖTV adlı yeni bir hesap tanımlama alanı eklendi.
 • İndirimler ile Sıfır tutarlı kesilen faturalar daha önce muhasebeye işlenmiyordu, bu faturaların muhasebe fişlerinin oluşması sağlandı. Bu işlem için iskonto muhasebe hesaplarının tanımlanmış olması gerekmektedir.
 • Fiyat farklarının maliyet dönemi geçtikten sonra gelmesi durumunda bu fiyat farkının devreden envantere yansıtılması için Fişlerde Maliyet Düzenle menüsüne Maliyet Düzenle - Dönem Sonu Devreden Envanter Kayıtları adlı yeni bir program ilave edildi. Buradan yansıtılan fiyat farkları Maliyet ve Karlılık Düzenlemelerini Muhasebeye İşle programı aracılığı ile muhasebeye işlenecektir.
 • Personele Banka Üzerinden Yapılan Ödemler programına Personele AGİ Ödemesi adında yeni bir ödeme tipi eklendi. Bankaya Ücret / Avans Bilgilerini Gönder programında Asgari Geçim İndirimi Gönder seçildiğinde oluşacak banka fişinde de bu ödeme tipi set edildi.
 • Kıdem Tazminatı Bordrosu Ödeme bölümüne Diğer Günlük verilecek Kazanç adı ile bir alan açıldı buraya girilen rakam kıdem gün ile çarpılarak tazminat tutarına eklenecektir.
 • Vergi Dairesi tanımlanabilen alanlara Mersis numaralarının da tanımlanması sağlandı. Bu alan şimdilik yalnızca raporlama amaçlı kullanılacaktır.
 • Kredi Kartı Tipi tanımlamaları düzenlendi. Kredi Kartı tiplerine Kart Tipi tanımlaması açıldı. Kredi Kartı tipi tanımlanırken:
  • Banka Kredi Kartıdır
  • Banka Kartıdır (ATM Kartı-Debit Card)
  • Banka Üzerinden Geçen Diğer Banka Kartıdır (Yurt İçi)
  • Banka Üzerinden Geçen Diğer Banka Kartıdır (Yurt Dışı)

  Seçenekleri seçilebilecek. Daha önceki benzer özellikler kaldırıldı. Bu özellikler banka POS'ları ile entegrasyon işlemlerinde kullanılacaktır.

Alım , Satım , Sevkiyat Süreçleri
 • Tedarikçi Fiyat Listesi Oluşturma Sihirbazına Ortalama Satın Alma Fiyatından Fiyat listesi oluşturma seçeneği ilave edildi.
 • Tedarikçi Fiyat Listesi Oluşturma Sihirbazı seçeneklerine yeni bir opsiyon konularak oluşan fiyat listesinin Ürünün İkinci Birim Cinsinden oluşması sağlandı.
 • Satış Fiyat Listesi Oluşturma Sihirbazına Satılan Malın Maliyeti (Hesaplanan maliyet fiyatı) ve dönemini seçerek fiyat listesi oluşturabilme seçeneği eklendi.
 • Satış Fiyat Listesi Oluşturma Sihirbazı seçeneklerine yeni bir opsiyon konularak oluşan fiyat listesinin Ürünün İkinci Birim Cinsinden Oluşması sağlandı.
 • Satış Fiyat Grubuna Tutarlara Vergi Dâhildir seçeneği eklendi. Böylece yeni fiyat listesi girilirken seçilen fiyat grubu üzerinden Tutarlara Vergi Dâhildir seçeneği ne seçilmiş ise otomatik olarak fiyat listesinin Tutarlara Vergi Dâhildir seçeneğine geliyor.
 • Faturalaştır (Otomatik) ile toplu faturalama yapıldığında bir müşteri için birden fazla fatura oluşuyor ise, fatura sıra numaralarının müşteri bazında sıralanması sağlandı.
 • Masraf Dekontları programına İade işlemi eklendi.
 • Lojistik firmaları ile entegre çalışan firmaların kullanımı için Lojistik Firmasına Tedarikçiye Yapılacak İadeleri Bildir adlı yeni bir bildirim programı eklendi.
 • Sabit Kıymet Kartı İle Sabit Kıymet Alım Faturası eşleştirildi. Artık Sabit kıymet amortisman bilgileri maliyet değeri alanındaki seçilen faturalarda silme veya değişiklik yapılmasına izin verilmeyecektir.
 • Nebim V3 Mobil üzerindeki fiş girişlerinde Diğer sekmesinde Fiş Açıklamasını altına Dâhili Açıklamanın da girilmesi sağlandı.
 • Nebim V3 ERP Mobil ve Nebim V3 STORE Mobil ekranlarına Fatura (Önceki Süreçler İle Birlikte) Programı ekledi.
 • Rezervasyon, Sevk Emri, İrsaliye, Fatura Otomatik programlarında filtre sonucu gelen satırlarda miktar sahasına kullanıcının müdahale edebilmesi sağlandı.
 • Onaylanmış bir teklifin onayını kaldıracak programlar ilave edildi.
 • Satış süreçlerine Paketlerin Otomatik İrsaliyesini Oluşturan programlar ilave edildi
 • Toptan Satış faturalarında koçan ve seri numarası faturaya başlamadan önce girildiğinde sıra numarasında atlama yaşandığından, koçan ve seri numarasının bundan böyle faturayı kaydetme aşamasında girilebilmesi sağlandı.
 • Önceki versiyonda eklenen, bir kullanıcının bir fişi değiştirmek için çağırdığında o kullanıcının kullanımına alınması ve diğer kullanıcıların aynı fişi çağırarak fişi değiştirmesini engellemek için koyulan uygulamanın devamında kullanılmak üzere Bırakılmamış Fişleri Yönet adlı yeni bir program eklendi. Bu program ile herhangi bir sebepten kullanıcının fişi tamamlayıp bırakmayarak kendi kullanımında kalmış fişleri toplu halde kullanıma alınması için kullanılacaktır.
 • Nebim V3 Mobil üzerindeki fiş girişlerinde fişteki satırları barkod okutularak eksiltme seçeneği eklendi. Madde sekmesinde Sil seçeneği işaretlenip barkod okutulduğunda, miktarı 1 olan bir satır varsa bu satir siliniyor, eğer miktar 1'den büyük ise bir azaltılarak satır güncelleniyor
 • ASN - Tedarikçi Ön Sevk Bildirimi başlık ekranı konuya göre yeniden düzenlendi ve yeni alanlar eklendi:
  • Konteyner Tipi
  • Çıkış Ülkesi (Vergiye Tabi Ülke)
  • Brüt ağırlık
  • Net ağırlık
  • Toplam Hacim (CBM)
  • Ücrete tabi ağırlık (CHW)
 • Müşteri doğrulama (OTP SMS) ve genel SMS gönderimleri için iki farklı kullanıcı hesabı kullanan firmalarda Müşteri Doğrulama ve Genel SMS gönderimi için kullanıcı bilgilerinin ayrı girilebilmesi sağlandı. Bunun için Şirket Parametrelerine Anlık SMS'ler İçin Servis Sağlayıcı parametresinin girileceği bir alan ilave edildi.
Maddeler , Ürün Yönetimi
 • Set (Takım) ürünler üzerinde yeni özellikler tanımlandı. Bundan böyle Set (Takım) ürünün bir ana özelliği olacak ve içerik oluşturulurken bu ana özelliğe göre oluşması sağlanacak.
  Bu özelliklere göre İçerik:
  • Herhangi bir ürün; yani herhangi bir ürün veya içindeki varyantlardan içerik oluşturulabilir
  • Tek ürün; yani verilen ürüne ait varyantlardan içerik oluşturulabilir
  • Tek renk; yani verilen renk varyantlarındaki ürünlerden içerik oluşturulabilir
  • Lot; yani bir ürün lot kodu verilerek sadece bu lot içindeki varyantlardan içerik oluşturulabilir

Bu özellik sayesinde o set nasıl bir özelliğe sahiptir anlaşılabilmekte ve ona göre rapor hazırlanabilmektedir.

 • Set (Takım) Oluşturma ve Çözme işlemleri için daha önce sair sarf ve sair üretim dâhili hareketleri kullanıyordu. Bu işlemler için yeni dâhili işlem kodları tanımlandı. Set (Takım) çözme işlemindeki maliyet sorunları giderildi.
 • Set (Takım) Oluşturma Sihirbazı adında yeni bir program eklendi. Bu sihirbaz ile envanteri veya bir fişteki rakamları temel alarak toplu halde set (takım) ürün oluşturma olanağı sağlanmış oldu.
 • Bir üründe aşağıdaki şekilde iki farklı birim cinsi tanımlanmış ise fatura ve siparişte 2. birim cinsinde miktarı 1. birim cinsinde bağımsız hesaplamıyor. Mutlaka çevrim yapıyordu. Eğer bu şekilde sabit bir çevrim yok ise serbest olarak ikinci miktar girilebilmesi için ürün kartı üzerine Birim Cinsi Çeviri Oranı Değişken seklinde bir seçenek eklendi. Bu seçenek işaretli ürünlerde ikinci miktar otomatik hesaplanmıyor kullanıcı tarafından serbest olarak verilebiliyor. Bu seçenek özellikle Halı gibi metrekare olarak satılan ürünlerde, her bir âdet halının farklı metrekare cinsinden miktarını girebilmeyi ve ikinci miktara göre fiyatı daha rahat kullanabilmeyi sağlamış oldu.
 • Ürün ve Malzemelerin dokümanlarını saklamak için ürün ve malzeme bazında dizin açma seçeneği eklendi. Ana dizinin parametresi, Genel Parametrelerden, Ürün ve Malzeme Doküman Dizini alanından tanımlanacaktır.
Servis Destek
 • Destek Talep Formu yetkileri eklendi.
 • Destek Talep Formu girişinde Tamir ve Tadilat seçeneklerine ilave olarak İnceleme destek tipi ilave edildi.
 • Nebim V3 POS, Servis Ve Destek menüsünün altındaki seçeneklerin kullanıcı bazında POS ara yüzüne eklenebilmesi ve kaldırılabilmesi sağlandı.
 • Tamir, tadilat sonuçlarının girilebileceği Servis Sonuç Mektubu adlı yeni bir dokuman ilave edildi. Merkezde tanımlanabilecek bu dokuman mağazadan dökülerek müşteriye verilebilecektir.
E-Fatura
 • V3'de oluşturulan E-Faturaların Seri Numaraları tek seri numarası üzerinden takip ediliyordu. Bu durum birden fazla şubesi olan firmalarda şube bazında seri numarasının doğru takip esilmesini güçleştiriyordu. Ayrıca hatalı kesilen bir fatura henüz gönderilmeden silinirse atlayan sıra numarası problemi ortaya çıkıyordu. Bu sakıncaları gidermek için oluşan e-faturalara seri numarası oluştuğu anda değil gönderirken verecek seklinde sistem değiştirildi. Burada ayrıca birden fazla Seri kullanabilmekte artık mümkün olacak. Bundan sonra e-faturalar da günlük olarak gönderilecektir.
 • E-faturalar, henüz entegratör firmaya veya GIB portaline gönderilmemiş ise değiştirilebilmesi için gerekli ilaveler yapıldı.
 • Bazı entegratör firmalar e-fatura seri numaralarını kendileri verebiliyor. Bu sistemi tercih etmek seri numarası takibi ile uğraşmak istemeyen firmalar için parametrelere E-Fatura Seri Numarası Entegratör Firma Verecek seçeneği ilave edildi. Bu seçenekte entegratör firmaya seri numarasız olarak faturalar gönderilecek, entegratör seri numarası verdiğinde fatura üzerindeki seri numarası bu seri numarası ile güncellenecektir.
Kampanyalar
 • Varsayılan olarak verilen kampanyalar yenilendi. Tutar ve % indirimler tutar kuralından alacak şekle getirildi Bundan böyle Anında İndirim kampanyalarında tutar kuralı vermek zorunlu olacaktır. Tutar Kuralı tablosuna Girilen Değerlerin Katlarını Kullan adlı yeni bir alan eklendi. Kampanya kuralları bu seçeneği tanıyacak şekilde çalışacak hale getirildi. Ayrıca İndirim Kazandıran Ürünlere İndirim Yapılmasın adlı yeni bir parametre eklendi. Bu yeni kampanyaların kodları değiştirildi.
 • Anında indirim kampanyalarında bir müşteriye bu kampanyayı Yalnızca Bir Kez Uygulansın özelliği eklendi.
 • Tutar Kuralının katlarına göre İndirim Çeki ve Puan kullandırmak işleminin tutar kuralı ile yapılması sağlandı.
 • İndirim çeki ve Puan tipinde, daha önce eklenen özelliğin tersi olarak Öncelik Ve Avantaja Bakmadan Kullanılsın seçeneği eklendi.
 • Pesin Satış sureci için Sipariş Bazlı Faturalarda Kampanya Uygulanmasın Parametresi eklendi. Bu parametrenin seçimi evet ise, Perakende Siparişi Fatura edilirken kampanya uygulanacaktır.
 • Tutar kuralı üzerine, maksimumum ve minimum tutar dilimlerini katlarının kolay belirlenmesi amacı ile Girilen Değerlerin Katlarını Kullan seçeneği eklendi.
 • Kampanya doğrulama parolaları daha önce Excel'den alınabiliyordu. Parolaların otomatik olarak oluşturulabilecek Kampanya Doğrulama Parolası Oluşturma Sihirbazı adlı yeni bir program ilave edildi. Bu programda parolalar Barkod kullanılarak veya Rastgele sayılar ile oluşturulabiliyor.

Nebim V3 POS Yenilikleri

 • Satış işleminin sonunda toplama yapılan indirimlere yeni özellikler geldi. Daha önce indirim yaparken indirim nedeni seçiliyor ve buraya yapılan indirim tutarı kasiyer olan kullanıcının yetkisi dâhilinde indirim yapılabiliyordu. Bu versiyonla birlikte seçilen indirim nedenine göre farklı yetkiler tanımlanabilecek ve bu tanımlar mağaza bazında yapılacaktır.
  • Kasiyer Yetkisi Dâhilinde - Bu seçenek daha önceki seçenek ile aynı çalışacaktır.
  • SMS ile Doğrulama Yapılacak - Bu seçenekte tanımlanan yetkiye bir parola SMS ile gönderilecek ve bu kişi mağazayı arayıp parolayı kasiyere söyleyecek ve indirim ancak parola doğrulandığında yapılabilecektir.
  • Parola Girilecek - Bu mağaza müdürlerine tanınan indirimlerde kullanılabilecektir. Kasiyer parolası hariç ikinci bir parola daha gerektiren indirimler için kullanılabilecektir.
 • Mağaza parametrelerine Fatura Seri Numarası Barkod İle Okutularak Verilecek parametresi eklendi. Bu parametre evet olduğunda dökülecek fatura üzerindeki barkod okutularak fatura seri numarasının girilebilmesi sağlandı.
 • NebimV3 POS ile IPOS (Inter) yazar kasa ile entegre çalışması sağlandı. Bu seçenek için Pos Terminali Ayarlarında Pos Modu IPOS(INTER) seçilmelidir.
 • Taksitli Satış sürecinde kullanmak üzere Taksit Tutarı Yuvarlama Basamağı parametresi ilave edildi.
 • Perakende satışlarda kullanmak üzere, süreç parametrelerine Fiyat Kontrol Sistemi Aktif şeklinde yeni bir seçenek ilave edildi. Bu seçenek perakende fiyat kontrolü için firmanın kendine özel bir minimum fiyat politikasının perakende içerisine yerleştirilmesi için kullanılacaktır. Bu parametre için özel formülün belirlenmesi ve talep edilmesi durumunda geliştirme ekibi tarafından yapılacaktır.
 • Taksitli Satış Siparişi, Sipariş Düzenle ekranından müşteri ekstresine ulaşma sağlandı.
 • Taksitli Satış müşterilerinin kefil bilgilerinde Bekârlık Soyadı alanı aktif edildi.
 • Taksitli Satış Erken Ödeme iskontosunun tutar olarak girilerek, yüzdesinin hesaplanması sağlandı.
 • Taksitli Satışta, Teslim Tarihi Belirtilmemiş ürünlerde girilen teslim tarihinin alt satırlara kopyalanması sağlandı. Ayrıca Teslim Tarihi değiştir programına siparişte birden fazla satır var ise Girilen Teslim Tarihi Tüm Ürünlere Uygulansın seçeneği eklendi.
 • Özel Taksitli Satış Müşterilerinde kullanılmak üzere yeni parametreler ilave edildi:
  • Gecikmiş Borcu Olan VIP Müşterilere Satış Yapılabilir.
  • Gecikmiş Borcu Olan VIP Müşterilere Vade Farkı Uygulanmasın.
 • Taksitli ve peşin satış iadesi Yeniden Dök programlarına kredi çeki dökme seçeneği eklendi.
 • Taksitli Satışta, Taksitleri değiştirme yetkisine sahip kasiyerler için Fiş yetkilerine Maksimum Ortalama Vade Gün Ötelemesi parametresi ilave edildi. Bu yetki ile ödeme planı ayarlanırken taksitlerin ileri tarihlere ötelenmesine sınır getirilebilir.
 • Kullanıcı uyarı ekranında uyarıların en yeni tarihliden başlayarak tarih sırasında ekrana gelmesi sağlandı.
 • Sipariş satırlarında girilen Satır Açıklamalarının ürün adının yanında listelenmesi sağlandı.
 • Taksitli Satış sevk emri girilirken teslimatçı kodu belirlenebilmesi sağlandı.
 • Bir indirim Çeki tipi birden fazla kampanyada aktif olduğunda karıştırılmaması için, satış ekranında indirim çeki kullanırken indirim çekinin kampanya adı listelendi.
 • Sipariş açıklamalarının mutlaka girilmesini isteyenler için yeni parametreler ilave edildi:
  • Siparişlerde Açıklama Girmek Zorunlu.
  • Siparişlerde Satır Açıklaması Girmek Zorunlu.
 • Banka pos cihazı bağlı PC'ler için, cihazdan yapılan işlemlerin Nebim V3 POS ara yüzünden yapılabilmesi için bir menü ilave edildi.
14
10
Nebim V3 Ver 13.10.1 Versiyonu Çıktı
 • Admin
 • 4648 Görüntülenme
 • 0 Yorum
 • Nebim V3 , Versiyon Yenilikleri

Genel

 • Ürünler içindeki tiplerden biri olan Birleştirilmiş Ürün adı Set (Takım) olarak güncellendi. V3 içinde bundan böyle birleştirilmiş ürün adı kullanılmayacak ve yerine Set (Takım) kavramı kullanılacaktır.
 • Tüm fişlerde, fiş değişiklik için çağırıldığında fişin başkası tarafında kullanımda olup olmadığı kontrol edilmeye başlandı. Böylece fiş başkası tarafında değiştiriyor ise ayni anda farklı bir kullanıcı tarafından da çağılarak değiştirilmesi engellenmiş oldu. Bir fiş değişiklik için çağırıldı ise bu değişikliği neden yaptığına dair bir açıklama girmesi de sağlandı. Ayrıca fiş kayıt bilgisi bölümünde fişle ilgili yapılan değişikliklerin bir tarihçesi de listelenebilir hale geldi. Hangi tarihte hangi kullanıcılar değişiklik yapmış neden yapmış buradan izlenebilecek.
 • Yetkiler bölümündeki Hareketleri Tüm Kullanıcılara Kilitle programına Günün Tarihinden Daha İleriye Fiş Girilemesin (Vade Tarihleri Hariçtir) seklinde yeni bir seçenek daha ilave edildi.
 • İlk Geçiş için Winner?dan Tüm Datayı Aktar programına Alacak Bakiye Veren müşterilerin kontrolü eklendi.

Alım, Satım, Sevkiyat Süreçleri

 • Daha önce Fatura tablosu içerisinde tuttuğumuz ve Proforma veya Teklif olarak adlandırdığımız fişler için "Teklif" adı altında yeni tablolarda ayrıldı ve yeni düzenlemeler yapıldı. Tekliflerin onaylanmadan siparişe veya faturaya dönüşmesi engellendi.
 • Online Çalışan Bayi ayarlarına, bayi tarafında mal kabul için İthalat süreci ilave edildi.
 • Dosyadan "Satış Bildirimi" Aktar adlı programdaki Boyner Dosya Formatı, Boyner firmasından alınan güncel formata göre yenilenmiştir. Eski ve yeni dosya formatları versiyon dizininde mevcuttur.
 • Lot olarak ürünleri oluşturup bu paketi hiç açmadan sevk eden firmalarda hareketlerde Lot bozulması yaşanmaması için bu ürünlerin Set (Takım) cinsinden ürünler ile takip edilmesi tavsiye edilmektedir. Bu ürünlerin açılmasında kolaylık oluşturmak için Ürün kartlarında, Kart işlemleri menüsüne Lot İçeriğinden Set (Takım) Oluştur adlı yeni bir program ilave edildi. Bu program yeni bir ürün kartı oluşturarak, ürüne tanımlı Lotların varyantlarını Set (Takım) içeriğini otomatik olarak oluşturmaktadır. Ürün kodunu da orijinal ürün kodu, Lot kodu ve renk kodunu birleştirerek oluşturmaktadır.
 • Peşin ve Taksitli Satış süreçlerine, urun topla paketle sureci eklendi ve V3 mobil üzerine gerekli programlar ilave edildi.
 • V3 POS üzerinde faturada veya diğer dökümlerde, Yazıcıdan dökülecek sayfa sayısı bir sayfadan fazla ise, her sayfada yazıcıdan basmadan önce uyarı gelsin istendi. POS terminali yazıcıları ayarla bölümüne Yazıcıdan çıktı alınacak evet ise Her Sayfada Yazdırma Onayı Bekle parametresi ilave edildi.
 • Peşin Satış siparişlerinde teslim tarihi değiştirmek istendi, Taksitli Siparişte Teslim Tarihi ve Adresi Değiştir adını Perakende Siparişte Teslim Tarihi ve Adresi Değiştir Olarak güncelleyip ayni program ile hem taksili hem de peşin sipariş teslim tarihi değişikliği yapılabilmesi sağlandı.
 • Perakende, Taksitli ve Peşin satış siparişlerinin merkezde faturalanması için gerekli programlar ilave edildi. Burada tamamı ödenmiş pesin satış siparişleri fatura edilebiliyor. Programlardan herhangi bir peşinat veya taksit ödeme alma işlemi yapılmamaktadır. Amaç merkezden siparişlerin faturalarının dökülüp teslim sırasında müşteriye faturanın da teslim edilmesidir.
 • Daha önce faturalar için eklenen fotoğraf özelliği irsaliye sureci içinde ilave edildi.
 • İthalat ve ihracat dosyalarına, masraf faturası olarak gelmeyen ve muhasebe kaydı olmayacak dolaylı giderlerin raporlana bilmesi için Dolaylı Giderler adlı yeni bir giriş ekranı ilave edildi.

Muhasebe, Finans, Personel

 • Masrafların Maliyet merkezine göre farklı muhasebe hesaplarına islenmesi için ilaveler yapıldı. Masraf kartında tanımlı maliyet merkezlerine ayrı muhasebe hesap karşılıkları girilmesi için alan açıldı. Buraya muhasebe hesabi girilirse, faturada masrafı girerken satırda girilen maliyet merkezinin muhasebe hesabına kayıt işlenecek.
 • Alt müşteri üzerinde Toptan Fiyat grubu ilave edildi. Böylece istenirse, Müşterinin Alt müşterisine ayrı bir fiyat grubundan satış yapılabilecek.
 • Vuk'a göre amortisman yılı ile tms-16 ye göre amortisman yılı aynı olmadığı durumlar için, sabit kıymet kartlarına devir girerken TMS-16 için ayrıca devir tarihi birikmiş amortisman ve yıl sonu defter değeri girilebilmesi sağlandı.
 • Kur farkları için daha önce Toptan Alış ve Satış Faturası cinsinden fatura oluşturuluyordu. Faturalar bu şekilde oluşturulduğunda kur farklarının maliyete ilave edilmesi mümkün olmuyordu. Kur farkları Masraf Alış Faturası cinsine taşındı. Daha önceki oluşmuş faturalar buraya aktarıldı.
 • Şirket parametrelerine E-Fatura ve E-Deftere Tabidir şeklinde bir parametre ilave edildi. Eğer V3 Muhasebeyi kullanan firma e-deftere tabi ise bu alanı işaretleyecektir. Fişlere Yevmiye Numarası Ver adlı programda eğer parametrelerde e-deftere tabi ise, Yevmiye Numarası Verilen Fişler E-Defter Olarak Saklanacak ise Birleştirme Yapmayınız! Şeklinde bir uyarı gelecektir. E-defter olarak saklanacak fişlerin birleştirme yapılmaması gerekmektedir. Aksi halde e-deftere uygun başlık kaydı oluşturulamamaktadır. Zaten artık şirket resmi defterlerinin kâğıda dökme gereği kalmadığı için, birleştirme seçeneğine gerek kalmayacaktır.
 • Personel borç ve avans kayıtlarını Excel?den almak için bir program ilave edilmiştir.
 • Excel Dosyasından Puantaj Al ve Excel Dosyasına Puantaj Gönder programları yenilendi. Bu programlarda sabit bir Excel tablosu kullanılıyordu. Ek kazançlar ve kesintiler firmalara göre değişiklik gösterdiği için, bundan böyle önce firma kendi parametrelerine göre bir isim vererek şablon oluşturacaklar, Alma ve gönderme işleminde bu şablon seçilerek bu şablona uygun Excel dosyalarını alıp gönderebilecekler
 • Personel SGK Hizmet Borçlanması takibi yapılması için, Personel Ücret Ve Çalışma Bilgileri ekranına yeni bir tablo eklendi. Buraya Personelin SGK Hizmet Borçlanması tutarları girilebilecek. Burada girilen tutarlar fifo yöntemi ile tutar sıfırlanana kadar personel tahakkuklarında vergi indirimi sağlayacaktır.
 • Personel Ücret Hacizleri ile ilgili çalışma yapıldı. Hacizlerin otomatik maaştan kesilmesi ve muhasebe entegrasyonu sağlandı.
 • Personel Aday formuna, aday bilgilerine Yurt Dışında Çalışmak İçin Uygun ve İş İçin Seyahat Etmeye Uygun seklinde iki özellik eklendi. Bu bilgileri daha önce tanımlanabilir özellik açarak takip edebiliyorduk.
 • Excel Dosyasından Personel Almak için bir program ilave edilmiştir
 • Kıdem ve ihbar tazminatı bordrosu hesapla programlarına Aylık Brüt Gelir alanı eklendi.
 • Özel sağlık sigortalarını son sigorta tutarı olarak tutuyorduk. Bu kayıtların değiştikçe tarih bazında şu tarihten itibaren geçerlidir seklinde saklanması istendi. Özel sağlık sigortası girişine Geçerli olduğu Yıl ve Ay bilgisi eklendi. Bordro tahakkuku sırasında o ay geçerli olan Sigorta primleri kullanılmaya başlandı, geçmiş aylara tahakkuklarda da yine o aylara ait sigorta tutarı kullanılıyor.
 • Personel Anketleri, Mağaza menüsüne eklendi. Mağazada sadece o mağazanın personelleri ve iş başvurularına anket formu doldurulabilecek. Mağazalar sadece anketler üzerine yeni tamamlanan Mağazada kullanılabilir şeklinde ayarlanmış anketleri doldurabilecekler.
 • Kasa hareketlerinde, hareket yapılan cari hesabın kartında tanımlı para birimini dikkate alacak şekilde kayıt atılması için değişiklikler yapıldı. Bu işlem sonucunda örneğin TRY para biriminden kasaya islenirken müşteri veya tedarikçinin hesabına, hesap USD çalışıyor ise hesaba USD yansıması sağlandı. Bu düzenlemeyi takip edecek şekilde fatura ve ödeme alma işlemlerinde alınan para birimi ve kasa hesabi karşılaştırılarak farklı döviz cinsinden paranın cari hesaplara islenmesi sağlandı. Bu işlemlerin devamında Fatura peşinat ödemeleri alma ekranı da değiştirildi. Her farklı para birimi için farklı kasa kodu bilgisi soruldu. Ayrıca bu ekranda alınan çek/senet, kredi kartı bilgilerinin daha rahat girilmesi için V3 POS ekranına benzer şekilde her biri ayrı tablodan sorulmaya başlandı.

Kampanyalar

 • Mağaza bazında Ürün Değiştirmede Kampanyaları Kapat parametresi açıldı. Zaman zaman mağazalarda artık aktif olmayan kampalar veya yeni aktif edilen kapmayalar nedeni ile urun değiştirme sırasında oluşabilecek kampanya çatışmasını engellemek amacı olarak kullanılması düşünüldü.
 • Yapılan Iskontolarda indirim nedeni sadece faturalarda soruluyordu. Siparişlere de ilave edildi.
 • Kampanya tanımı üzerinde yer alan diğer kampanyalar ile birlikte kullanılabilir parametresi, ayrı ayrı diğer Anında İndirim Kampanyaları, Puan Kampanyaları, İndirim Çeki Kampanyaları, Ödeme Yöntemine Göre İndirim Kampanyaları ile birlikte kullanılmasın şeklinde detaylandırıldı.
 • Bazı indirim çekleri ve puanlar diğer kullanıldığında müşterinin kartında tanımlı ıskonto grubundaki ıskontoların uygulanmaması isteniyordu, Bu durumu karşılamak için İndirim çeki ve Puan tipi üzerine Bu Kampanya Uygulandığında Müşteri İskontosu Sıfırlanır adında yeni bir parametre ilave edildi.
 • İndirim çeklerini alışveriş anında kalan tutarı kadar müşterinin istediği kadar kullandırabiliyoruz. Fakat bazı çeklerde müşterinin daha fazla alışveriş yapmasını sağlamak amacı ile kullanırken çekin tutarını değiştirtmemek isteniyor. Bunu sağlayabilmek amacı ile indirim çeki tipi üzerine İndirim Çek Tutarı Değiştirilemez Olduğu Gibi Kullanılır parametresi açıldı. Bu alan evet ise alışverişte indirim çekinin kullanılacak tutarını müdahale edilmemesini sağlandı.
 • Bazı indirim çekleri, önceden hazırlanıyor ve mağazada kasiyer tarafından müşteriye verilebiliyor. Bu durumda kazanılan indirim çeki numarasına, üzerinde yazan numarayı ekrandan kasiyerin girmesi gerekiyor. Bu işlem için, İndirim Çeki tipi üzerine İndirim Çeki numarasını kazanıldığında Kasiyer Girecek parametresi açıldı.
 • Bazı İndirim Çeklerinin, kullanıldığı alışverişte yeniden çek kazanılamasın isteniyor. Bu işlem için, İndirim Çeki tipi üzerine Kullanıldığı Alışverişte Kazandırmasın parametresi açıldı.

E-Fatura Desteği

 • V3 e-fatura desteği daha önce beta olarak yayınlanmıştı. Bu versiyonla e-fatura desteği yayınlanmış oldu. E-fatura ile ilgili gelen yenilikler e-fatura dokümanlarında bulunmaktadır. Bu kapsamda Finansman Yönetimi menüsüne, E-Fatura İşlemleri adlı yeni bir alt menü gelmiş ve buraya Gelen E-Faturaları Kabul Et, Oluşturulmuş E-Faturaları Kontrol Et ve Gönder programları ilave edilmiştir. Müşteri ve Tedarikçi kartlarına e-faturaya tabidir seçeneği sunulmuştur. Bu uygulamanın kullanılabilmesi için ayrıca Nebim E-Fatura uygulaması kullanılmalıdır.

Nebim V3 POS

 • Yeni eklenen optik ürünlerinin perakende satış siparişlerinin girilebilmesi için üzerinde Çerçeve/Cam yazan yeni tuş ilave edildi. Bu tuşla gözlük siparişinin alınmasına yönelik özel bir ekran karşınıza gelmektedir. Bu ilave hem Pesin satış siparişlerinde hem de taksitli satış siparişlerinde ayni şekilde çalışacaktır.
 • Askıya alma fonksiyonunu kullanan mağazalarda V3 pos açıldığında askıda kalmış fişler varsa kasiyerin karşısına otomatik olarak listelenmesi sağlandı. Buradan fişleri daha kolay çağırıp devam edebilir veya iptal edebilirler.
 • V3 POS üzerinde, taksitli alışveriş yapan müşteri kartında bazı alanlar zorunlu, sadece pesin alışveriş yapan müşteri kartlarında başka alanlar zorunlu olabildiğinden, bu iki müşteri tipinin kartılar farklı tanımlanabilmesi için ayrıldı.
 • V3 POS üzerindeki Müşteri açma ekranları yenilendiğinden bu versiyona geçişte önce yapılan ekran ayarları sıfırlanacak ilk haline dönecektir, bu nedenle yeniden yapılması gerekmektedir. Zaten Taksitli müşterinin ekranı yeni geldiği için bu ekranda yeni dizayn yapılmalıdır.
 • Bir alışverişin kalan taksitlerini bir sefer de erken ödeyip kapatılmıyor ise erken ödeme iskontosu uygulanmasın isteniyordu, Süreç parametrelerine Bir Alışverişin Kalan TÜM Taksitleri kapatılıyor İse Erken Ödeme İskontosu Uygulansın parametresi ilave edildi.
 • V3 POS üzerinde Taksitli satış siparişlerde irsaliye oluşturulmadan Faturalaştırma yapılamıyor ve Önce irsaliyesinin kesilmesi şartı koşuyorduk, Müşterinin mali gelip elden teslim aldığı durumlarda postaki kasiyerin irsaliye oluşturmadan faturasını kesebilmesi için süreçte irsaliye olmadan Fatura kesme seçeneği sağlandı.
 • Taksitli Fatura ile satış iade işleminde veya Taksitli sipariş iptalinde, varsa ödenen paralar için, para iadesi ve kredi çeki verme seçeneklerimiz vardı. Üçüncü bir seçenek olarak müşterinin Alacaklı kalması sağlandı. Müşteri bu alacağı ile Taksit ödemesi veya yeni bir alışverişin peşinat ödemesinde kullanabilir.
 • Ödeme bazlı kampanyaların hesaplanmasında para üstünü hesaplamıyoruz direkt ödenen parayı azaltıyoruz. Buna tamam deniliyor ancak yine de ancak para üstü hesabı için alınan nakdin girileceği ve para üstünü görebileceğimiz bir yapı ilave edildi.
 • Kapatma sırasında yarım kalan işlemler listesi ekrana gelmektedir.
 • Kefil Sorgulama ekranı yapıldı. Yeni kefil eklenilen TC kimlikten Kefilin daha önce başka kişilere kefil olup olmadığı veya hâlihazırda müşteri ise müşteri ekstresinin görülebilmesi sağlandı. Ayrıca müşteriye kefil seçerken bu kefili o anda da sorgulama yapılabiliyor.
 • Ayni müşteriye birden fazla kaydı engellemek isteyenler için mağaza parametrelerine Aynı İletişim Adresinin Farklı Müşteriye Girilmesine İzin Verme şeklinde bir parametre ilave edildi.
 • Perakende Sipariş kayıtları üzerinde POS terminal numarası saklanmıyordu. Saklanmaya başlandı.

Yeni Uygulama - Optik Ürünler ve Perakende Satışları

V3 içinde Optik ürünler alım ve satımı yapan sektöre yönelik bazı özellikler tanımlandı. Bu yenilikler ile optik ürünleri kendi özeliklerine göre tanımlayabilir, Türkiye İlaç standartlarına uygun kare kod oluşturup etiketi basılabilir, Ulusal Bilgi Bankasına bildirimleri yapılabilir ve V3 POS üzerinden satışı optik sektörüne yönelik bir ara yüz ile perakende satışı yapılabilir. Bu kapsamda ERP menüsüne ilave edilen programlar listesi aşağıdadır.

Optik Per. Ayarları
 • Sigorta Şirketi / Kurumu
 • Üretici
 • Materyal
 • Marka
 • Kaplama Tipi
 • Odak Tipi
 • Çerçeve Biçimi
 • Çerçeve Tipi
 • Teşhis
Optik Per. Ürünleri
 • Gözlük Camı
 • Kontak Lens
 • Çerçeve / Güneş Gözlüğü
 • Kare kod Etiketi Yazdır
 • UBB'ye Bildirilecek Ürünlerin Dosyasını Hazırla
 • Kontak Lens Listesi
 • Gözlük Camı Listesi
 • Çerçeve / Güneş Gözlüğü Listesi
 • Ender Mağazaları
 • ARC Mağazaları
 • Picasso AVM
 • Morven
 • İpekyolu Optik Saat